Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu

                                         

Kierownictwo Komendy stanowią:

Komendant Miejski Policji;

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji.

 

 W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Kryminalny:

2) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;

3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

4) Posterunek Policji Świnoujście – Warszów;

5) Zespół Kadr i Szkolenia;

6) Zespół Prezydialny;

7) Zespół Administracyjno – Gospodarczy:

8) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informatyki;

9) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 12.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Olszewska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Olszewska
do góry